Què fem

Línies d'acció

gestio-patrimoni

Gestió i custòdia del patrimoni

cultura-comunal

Propiciar i difondre la cultura comunalista

eines-compartides

Eines compartides

Aquesta pretén ser la línia principal d’actuació i el motiu pel qual ens hem constituït en forma jurídica de fundació. La nostra proposta és recollir donatius i herències per poder accedir a patrimoni que puguem cedir a projectes transformadors i alhora també servir de paraigües legal per poder tenir en propietat projectes comunitaris i vetllar perquè els principis d’aquest projecte es mantinguin.

Hem establert una sèrie de criteris per avaluar possibles projectes custodiants que tenen en compte tant els principis i valors de la Fundació com la viabilitat material i humana del projecte. De la mateixa manera també hem establert uns criteris per avaluar possibles finques posant molt el focus en la resiliència i en l’estratègia de desplegament d’Emprius. Aquesta estratègia de desplegament s’ha perfilat i se seguirà desenvolupant entenent la Fundació com una eina al servei del món rural i, per tant, es compartirà i revisarà amb col·lectius de referència en aquest àmbit.
Per aclarir en què consistirien les cessions de custòdies us compartim diverses maneres en que això es pot dur a terme.

Compra i cessió clàssica

Consisteix, d’una banda, a trobar i adquirir unes terres que ens semblen estratègiques, negociar-ne la compra amb la propietat i obrir un concurs públic per trobar col·lectius i/o entitats que les vulguin gestionar. Utilitzarem els qüestionaris de criteris i també entrevistes qualitatives per determinar a qui se li cedeix la custòdia.

La propietat legal del patrimoni serà de la Fundació i se li cedirà al projecte sense data de finalització sempre que es mantinguin els principis que s’havien proposat i que s’adiguin als principis d’Emprius. La Fundació farà un seguiment d’aquestes custòdies per poder garantir que sigui així.

Suport i acompanyament a projectes

Acompanyament a grups i o projectes preexistents en procés de negociar una compra. La Fundació pot fer d’intermediària i ser qui fa l’adquisició de la finca però el capital o part d’aquest és aportat pels mateixos projectes.

Donatius de projectes rurals en actiu

Preveiem -perquè algunes impulsores ja han manifestat interès- que també hi hagi la possibilitat que projectes comunitaris rurals ja existents vulguin donar el seu patrimoni a la Fundació per vetllar perquè aquest segueixi albergant un projecte transformador que transcendeixi als membres actuals del projecte. Així, un cop retornat el crèdit del mateix projecte, es podria seguir aportant quotes a la Fundació que vetlla per enfortir i escalar el model.

Terres productives

Tenim pendent definir què fer en cas de rebre terres productives en herència o donatiu que no permeten fer projectes comunals però que veiem transformador que se segueixin cultivant.

Defensem la gestió comunitària i comunal com una proposta de gestió  transformadora de l’entorn que ens permet avançar cap a un decreixement més just i redistributiu. Acompanyem comunitats en el seu procés de construcció col·lectiva i volem fer recerca i difusió dels principis comunals.

També volem arribar a incidir en l’administració per tal de poder adaptar lleis i ajudes a les realitats més comunitàries i a tinences i gestions més col·lectives dels béns rurals.

Més enllà de patrimoni, també adquirim infraestructura que pugui ser útil per al model ruralista i comunal que volem impulsar i que pot ajudar a a créixer i enfortir les comunitats que participen a Emprius. Alguns exemples d’eines contemplades són: serradora mòbil, biotrituradora, subsolador Yeomans…

La proposta és que cada eina compartida sigui gestionada per una comunitat o projecte de la base social d’Emprius i que s’ofereixi a un àmbit territorial que tingui sentit per qualsevol projecte transformador que el pugui necessitar. Els termes de la cessió es definiran per a cada eina.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux