Què ens mou

Visió

La Fundació Emprius neix amb l’objectiu d’impulsar una cultura comunal rural que garanteixi el sosteniment i dignifiqui la Vida present i futura. En context de crisi civilitzatòria, volem ser un agent per un canvi de paradigma necessari, on la Vida sigui el centre i la interdependència i l’ecodependència siguin la base.
Què ens guia

El nostres principis

La Fundació té dos grans principis que guien la seva actuació

Comunalisme

Fomentem formes d’accés als recursos, de producció i relacions basades en la cooperació pel bé comú per trencar amb les dinàmiques individualistes hegemòniques.

Ruralisme

Posem l’èmfasi en les necessitats, capacitats i potencials del món rural i el seu entorn natural; enfront a la cultura urbanocèntrica dominant.
Què ens inspira

Els nostres valors

Entenem que promoure el comunalisme i el ruralisme està intrínsecament lligat a la pràctica dels següents valors:

Agroecologia i sobirania alimentària

Entenem les comunitats integrades harmònicament als ecosistemes naturals locals dels quals formen part. Les propostes de l’agroecologia i la sobirania alimentària són essencials per activar una transició en els nostres territoris cap a models alimentaris i de gestió de la terra més justos socialment i ambiental.

Resiliència i regeneració

En el context de col·lapse, volem contribuir a construir una xarxa de comunitats, projectes i persones capaces d’adaptar-se als diferents contextos i tenir un impacte regeneratiu al seu territori.

Democràcia radical

Fem una gestió i presa de decisions basades en la transparència i la participació, també en els projectes i actuacions que impulsem.

Feminismes

Incloem la perspectiva feminista en la manera com ens organitzem i ens relacionem, i en els projectes i actuacions que impulsem, posant la vida al centre, incloent l’ètica de la cura i la mirada interseccional.

Suport Mutu

Promovem l’intercanvi de coneixement, bagatges i recursos entre projectes i col·lectius afins incloent el reforç a les xarxes existents amb les quals ens enriquim mútuament.

Solidaritat

Lluny de voler crear espais exclusius per a les persones que integren aquestes comunitats, aspirem a transcendir aquests espais i tenir un impacte transformador en la societat; també a ser conscients dels privilegis de les persones que les integren i en com els transversalitzem des de la solidaritat.
El nostre paradigma

El comunals rurals del segle XXI

Què són els comunals

Quan citem el comunal ens referim tant als propis recursos de custòdia col·lectiva com a les dinàmiques, relacions, formes d’organització i governança que s’estableixen en la comunitat que els gestiona.

Per recursos ens referim a camps, boscos, muntanyes, eines, habitatges i infraestructures com basses, corrals, obradors, etc . Treballem principalment en un entorn rural.

Qui és la comunitat

El comunal està directament vinculat a la comunitat que el gestiona. I aquesta, depenent de la naturalesa i característiques del comunal, pot ser diferent: el veïnat d’un poble, les habitants d’una pedania, una cooperativa, un col·lectiu o una associació.

Des d’Emprius fomentarem que aquesta comunitat estigui vinculada al territori on es troba el recurs comunalitzat i a les veïnes d’aquest. A més, no pot ser una comunitat excloent i els mecanismes per a formar-hi part han de ser públics i transparents.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux