Objectius i línies d’actuació

A) Propiciar i difondre la cultura comunalista.
B) Adquirir béns i patrimoni, per fer-ne gestió comunal.
C) Esdevenir un espai de trobada per a generar xarxes i sinergies entorn als comunals.

Objectius a curt i mig plaç (2022-2023)

L’any 2022 serà l’any de llançament de la fundació i s’han previst una sèrie de línies de treball:

  • Elaborar i executar un pla de difusió i comunicació de la Fundació i la seva missió i valors
  • Definir i sistematitzar l’organització interna, amb l’elaboració de protocols, mecanismes de funcionament intern i de gestió del patrimoni
  • Impulsar les primeres accions estratègiques públiques
  • Elaborar una diagnosi sobre l’estat actual dels comunals a Catalunya, que serveixi per elaborar un pla d’actuació de la Fundació
  • Celebració d’un congrés sobre el comunal a Catalunya En cas que les campanyes de donatius siguin exitoses i comptem amb recursos econòmics per poder adquirir patrimoni, havent fet una diagnosi i establert l’estratègia, durant el 2023 es podria fer la primera compra de patrimoni i/o infraestructura i la posterior cessió d’aquesta a col·lectius que treballin d’acord els valors de la fundació. En qualsevol dels casos, la fundació seguirà la seva tasca de difusió i sensibilització sobre els comunals a Catalunya.
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux